2 Followers
26 Following
johanpatricksy

johanpatricksy

The Perks of Being a Wallflower

The Perks of Being a Wallflower - Stephen Chbosky
Orihinal mula sa aking personla na blog.

Tintang Panulat

Kung pumapasok ka na sa mundong pagiging binata at humahanap ka ng kasagutan sa tanong mo sa iyong isipan tungkol sa pinagdadaanan ng mga kabataan, basahin mo ang librong ito at masasagot nito ang mga tanong sa iyong isipan.

Kung ako ang tatanungin, naglagpasan ko na ang puberty at panahon ng paghahanap sa sarili, kaya ng binasa ko ang librong ito, nagbalik-tanaw ako sa mga bagay na nangyayari sa mga kabataan. May mga bagay na hindi ko naransanan pero sinabi ko sa sarili ko, ano kaya ang pakiramdam ng maranasan mo ang mga bagay na naransan ni Charlie (bida sa istoryang ito).

Masayang basahin ang akdang ito dahil in-diary form ang paraan ng pagkakalahad ng istorya ng buhay nya. Para ka lang nyang kinakausap at naiintindihan mo ang kanyang mga hinaing sa buhay at mga bagay na nagpapagulo sa simple nyang buhay.

Isa ba ito sa mga problema mo?

Ano ang buhay na mararanasan mo pagtuntong ng high school?

Paano mo malalagpasan ang pagkawal ng isang matalik na kaibigan?

Sino ang malalapitan mo sa panahon na kailangan mo ng kausap subalit wala kang makausap dahil walang kumakausap sa iyo?

Ano ang gagawin mo kapag inalok ka ng droga? O kaya naman ang bisyo tulad ng sigarilyo dahil ito’y ginagawa nila?

Paano ka magkakaroon ng kaibigan, at kung magkaroon ka man, paano mo ito mapapanatili?

Ano ang masasabi mo kapag nalaman mo ang “masturbation” at nag-enjoy ka sa paggawa nito?

Ano ang pakiramdam na magkagusto ka sa kaibigan mo?

Matuklasan mo na ang kaibigan mo ay isang bading?

Ano ang gagawin mo kapag nagkagusto sa iyo ang isang taong hindi mo naman gusto?

Paano mo maipaglalaban ang kaibigan mo at sarili mo sa mga problemang kinakaharap nyo?

Paano mo haharapin ang una mong pakikipagrelasyon? At ang una mong kiss? Una mong sex?

Paano mo makikita ang lahat ng bagay tungkol sa pamilya mo?

Paano mo magagawang normal ang sarili mo kung isa kang autistic?

Ano ang gagawin mo kapag natuklasan mo at naunawaan mo na biktima ka ng sexwal na pag-aabuso nung bata ka pa?

Ilan lang iyan sa mga katanungan na nahanapan ko ng kasagutan sa buhay ni Charlie. Ang mga rason ng mga ginagawa nya o mga bagay na binibigyan nya ng atensyon.

Katulad ka ba ni charlie? Basahin mo ang aklat na ito dahil isa ito sa huhubog sa pagkatao ng bawat batang tumutuntong sa pagkabinta o pagkadalaga.